Mišljenje stručnjaka

misljenje strucnjaka

EVROPSKA AKADEMIJA NAUKA
Beograd
Broj 17l16.
Akademik prof. dr Mirko Predojević

Predmet: Mišljenje o upotrebi vune kao punila za jorgane i jastuke za bebe i decu brenda BE-ECO, ECO-TARGET

Vuna je jedno od najvećih čuda prirode podareno čoveku. Ona je od najranijih vremena korišćena kao najprirodniji pokrivač
i zaštitnik kože i tela čoveka. Vuna je prirodni izolator, gotovo medijator izmedu tela organizma i klime.
Leti i zimi zadržava optimalnu temperaturu čoveka, pa se doima da leti hladi, a zimi greje.
Zbog toga je poželjno da ljudi nose vunene predmete kao izolator od letnih žega, jer nema znojenja tela pod vunom i zimskih smrzavica,
što je vidljivo na našim seljacima koji nose tradicionalnu odeću, pa leti nose čak i vunene čarape,. a nekada su nosili i vunena odela i prsluke.

Vuna se stotinana godina pokazala kao tradicionalno dobar materijal za zaštitu čoveka i preporučva se za odevnu i pokrivnu upotrebu,
gotovo u svim zemljama sveta. Smatram da nema nikakvih prepreka da se vuna koristi kao ispuna za jorgane za pokrivanje beba
i male dece s tim da se ista pere na prirodan način i održava. Takve jorgane je potrebno povremeno provetravati i izlagati nakratko na suncu.
Vuna je antialergijski materijal, u njoj se grinje i plesan ne mogu razvijati iz bioloških razloga. Vuna im nije ambijent pogodan za
razmnožavanje.

Dakle, vuna je pogodan materijal za upotrebu čoveku jer je ona prirodan produkt životinjskog organizma i to organizma
koji je pogodan za ljudsku prehranu.

Niti jedan veštački materijal ne može da se meri sa svojstvima vune kao biološkog materijala.

Vuna je obnovljivi resurs životinjskog organizma koji se jednom godišnje šiša. Taj postupak ne škodi životinjama i ne nanosi im nikakvu bol.

Gotov proizvod potrebno je podvrći kontroli ovlaštenim institucijama za kontrolu kvaliteta.

U Beogradu. 14.04.2016.